piątek, 08 grudzień 2017 14:07

Doczekamy się w końcu obwodnicy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się właśnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Dziś w siedzibie odziału w Zielonej Górze odbyło się krótkie spotkanie dotyczące postępu prac nad dokumentacją dla obwodnicy Strzelec Krajeńskich.

Marek Langer, dyrektor lubuskiego oddziału GDDiK, zapewnia, że ma już zagwarantowane pieniądze m.in. na opracowanie decyzji środowiskowych i innych prac przygotowawczych.– Teraz musimy wybrać jeszcze wariant trasy, którą przebiegać będzie obwodnica Strzelec Krajeńskich – dodaje Langer. Ze wstępnych analiz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że najbardziej optymalnym wariantem przebiegu obwodnicy Strzelec Krajeńskich byłby tzw. wariant południowy.

Z kolei władze miasta opowiadają się za ominięciem miasta od północy. – Wynika to m.in. z gospodarczych uwarunkowań Strzelec Krajeńskich – wyjaśnia zastępca burmistrza Mateusz Karkoszka i dodaje, że także mieszkańcy wybrali wariant północny, ale najważniejsze jest, żeby ta obwodnica powstała w jakiejkolwiek wersji.

Podobnego zdania jest również Bogusław Kierus, wicestarosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego, który cieszy się, że w końcu podjęto działania zmierzające do wybudowania tak długo oczekiwanej obwodnicy. – Droga krajowa, to najwazniesza dorga przcinająca teren naszego powiatu i bardzo uczęszczaną, co powoduje bardzo duże korki w Strzelcach Krajeńskich

Budowa ok. 8-kilometrowej obwodnicy Strzelec Krajeńskich kosztować może szacunkowo od 130 do nawet 200 mln złotych. Dokumentacja projektowa inwestycji gotowa będzie najwcześniej w 2021 roku i dopiero wtedy ruszą prace przy budowie tej drogi.

Więcej informacji na zachod.pl
red. za Radio Zachód