Gmina Zwierzyn prowadzi obecnie wiele inwestycji, na które pozyskane zostały środki krajowe oraz unijne.

W Górkach Noteckich trwa budowa pierwszej oczyszczalni ścieków w gminie wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Wykonawca wybudował już przepompownie i zakończył prace związane z budową sieci, a w najbliższych dniach dojdzie do montażu oczyszczalni. Trwa również remont sali wiejskiej w Górkach Not. oraz dobiegają końca remonty ul. Młynarskiej i Kolonii Kolejowej. – Jesteśmy również w trakcie wymiany ogrodzeń na cmentarzach w Górkach i Zwierzynie. Niebawem wykonawca rozpocznie wymianę dachów na tamtejszych kaplicach – informuje Karol Neumann, wójt gminy.

Kształtów nabiera ścieżka rowerowa łącząca Górki Noteckie ze Zwierzynem.

Mieszkańcy Przysieki doczekali się dwóch nowych odcinków dróg gminnych.

Nowa nawierzchnia pojawiła się również na jednej z dróg w Górecku oraz w Sarbiewie.

Na obiekcie Pioniera powstaje pump-track, młodzi sportowcy  muszą jeszcze poczekać dwa miesiące na oddanie obiektu do użytku.

Wójt Karol Neumann odwiedził również rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zwierzynie, a także budowę nowej remizy dla OSP Żółwin.

30 marca zakończono największy projekt drogowy w Gminie polegający na budowie i remontach 19 odcinków dróg obejmujących 14,6 kilometrów. – Warto wspomnieć, że sieć dróg gminnych wynosi ponad 200 km. Do 2018 roku dróg asfaltowych było 9,5 km, a przez ostatnie 4 lata przybyło ponad 30 km dróg z taką nawierzchnią – zdradza Marek Halasz, zastępca wójta.

Niebawem w centrum Zwierzyna rozpoczną się prace związane z budową skweru wraz z bulodromem. – Gmina złożyła wnioski na kolejne projekty i liczymy na to, że niebawem będziemy mogli przekazać kolejne dobre informacje dla mieszkańców – dodaje Neumann.

Poniżej krótka fotorelacja z trwających inwestycji.

Źródło: Urząd Gminy w Zwierzynie