Mija 16 lat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym województwie. 550, 300, 200, 150, 50 – to nie są liczby z totolotka. Te liczby to inwestycje, które zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 550 km sieci wodociągowych, 300 świetlic, 200 imprez plenerowych, 150 placów zabaw czy 50 kościołów to baza, na której można śmiało budować społeczność obywatelską, więzi lokalne, kultywować tradycję i wspierać kulturę.

Niemniej jednak, mimo prawie miliarda złotych i kilku tysięcy złożonych projektów na dofinansowania na obszarach wiejskich naszego województwa, ciągle mamy olbrzymie zapotrzebowanie na wodę i kanalizację. Jak podaje Urząd Statystyczny w 2020 roku, odsetek korzystających z sieci wodociągowej w województwie lubuskim sięga 94,6% (wobec 92,1% średnio w kraju) a z instalacji kanalizacyjnej – 74,1% ogółu ludności województwa (wobec 70,8% średnio w kraju). Wyłączając duże miasta i patrząc tylko na obszary wiejskie, do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest niewiele ponad 50% ludności naszego województwa. To pokazuje, że mamy ciągle wielkie potrzeby w tym zakresie – mówi Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

24 kwietnia w Zwierzynie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz Dyrektor Departamentu Programu Obszarów Wiejskich podpisali umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji na rozwój wodociągów i kanalizacji. Beneficjentami są Gmina Zwierzyn oraz Gmina Dobiegniew. Zwierzyn otrzymał 3.438.642 zł na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przysieka, oraz budowę sieci kanalizacji i wodociągowej w Górkach Noteckich. Dobiegniew otrzymał 2.263.637 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz. Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska oraz wójt Zwierzyna Karol Neumann nie kryją zadowolenia z podpisanych umów, tym bardziej, że wyjątkowo dofinasowanie zakład 100% pokrycia inwestycji, czyli gminy przy pomyślnych przetargach nie powinny dołożyć do inwestycji ani złotówki. – Gmina Zwierzyn w tej perspektywie wykorzystała prawie pełny limit dofinansowania PROW na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, czyli 5 MLN zł zaznacza – Marek Halasz, zastępca wójta gminy Zwierzyn. Z tego programu udało nam się również pozyskać 1 MLN na remonty świetlic w Górkach Noteckich oraz Zwierzynie, a także 0,9 MLN zł na remonty dróg – dodaje Halasz.

– Bardzo cieszymy się, że realizowany przez nas program wpływa na rozwój gmin naszego województwa – mówi Arkadiusz Dąbrowski Dyrektor PROW. Jest szansa, że wkrótce kolejna gmina z powiatu strzelecko-drezdeneckiego otrzyma wsparcie z tego programu, a mowa tutaj o Drezdenku, które jest w trakcie procedury uzupełniającej. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie gmina otrzyma 4 MLN zł – dodaje dyrektor Dąbrowski. 

Zapytaliśmy dyrektora Dąbrowskiego dlaczego na liście dofinansowań nie ma Gminy Strzelce Krajeńskie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nasz samorząd nie złożył wniosku na te działanie.

red.